Kategorier
Feminism Träning Värderingar och attityder

Att ha ”locker room talk”

Det har blivit ett allt större behov av att möta både unga killar som tjejer, och samtala om attityder, och sådant som upplevs som ojuste, och vad som däremot är juste attityder mellan tjejer och killar. För att motverka ojuste attityder mellan män och kvinnor, mellan unga killar och tjejer har föreningen Locker Room Talk bildats. Föreningen hade inte ens funnits i ett år, innan Zlatan nämnde föreningen på Fotbollsgalan och gav dem 1 miljon kronor i bidrag.

Enkelt förklarat vill föreningen Locker Room Talk rensa attityder som förekommer bland våra ungdomar. Här är ett axplock som visar vad de gör:

Det finns påhittade regler som bland annat är förväntningar på vad killar ska göra och hur de ska vara. Några av de påhittade reglerna är:

Killar ska inte gråta, prata om känslor eller söka hjälp.

Killar ska använda våld som ett sätt att uttrycka sina känslor.

Killar ska vara vältränade, kaxiga och snacka om och med varandra med ett oschysst språk.

Dessa tankar har lett till ett samhällsklimat som inte är bra för någon. Sår här resonerar Locker Room Talk att de påhittade reglerna leder till:

Hur killar snackar om och med varandra, framför allt om kvinnor, förstärker attityder som bland annat leder till sexuellt våld, diskriminering eller förtryck av människor på grund av könstillhörighet. Psykologerna Matthew Oransky och Celia B Fisher har identifierat att grabbjargong och det nedvärderande snacket i de miljöer där unga män vistas, kan utgöra en stor risk för att utveckla ett kränkande eller våldsamt beteende. 97 procent av dem som misstänks för sexualbrott i Sverige är män.

Alla insatser som vill motverka att män ägnar sig åt våld mot tjejer och kvinnor måste berömmas och stödjas. För att komma till rätta med sådant som inte är juste, träffar föreningen killar som är mellan 10-14 år i deras omklädningrum runt om i Sverige i idrottsföreningar och i skolor. På det sättet kan de fånga upp vad som händer i omklädningsrummen i skolor och på fritiden. De hoppas fånga upp osunda ideal och påverka både killar och tjejer i rätt riktning. Så här skriver de på sin egen hemsida:

Vårt mål är ett jämställt samhälle där alla människor kan känna sig trygga och välkomna för den man är. Vi vill särskilt engagera och möta killar i jämställdshetsarbetet och lägga grunden för ett samhälle där en man kan vara på flera olika sätt.

De vill stoppa skitsnacket som kan leda till skeva värderingar. Och de vill rädda unga killar från att bli män som gör andra människor illa.